Qoor Qoor”inta geedkamida dalka ay kujiraan khawaarij ka hari mayno